II międzynarodowy kongres dla małżeństwa i rodziny

Małżeństwo – wybór czy dar? 
Refleksja nad narzeczeństwem i początkami życia małżeńskiego

17-19 listopada 2022, kraków
Rejestracja od 5 września 2022 r.
Obecny Kongres stanowi kontynuację I Międzynarodowego Kongresu dla Małżeństwa i Rodziny, którego tytuł brzmiał Płodność listu, który dotarł z przyszłości: 50 lat Humanae vitae. Miał on miejsce w dniach od 16-18 listopada 2018 r. w Krakowie: zobacz tutaj

Cel

W trakcie tegorocznej edycji, zatytułowanej Małżeństwo – wybór czy dar?  pragniemy skupić się na zagadnieniach, które w szczególny sposób istotne są dla zrozumienia sytuacji narzeczonych przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa oraz małżonków w pierwszych latach po ślubie.
Jesteśmy przekonani, że zaproponowana tematyka Kongresu jest obecnie szczególnie aktualna. Zagadnienia dotyczące sakramentalnego małżeństwa po Soborze Watykańskim II rozumianego jako „głęboka wspólnota życia i miłości ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami" (por KDK 48), jak nigdy dotąd potrzebuje naukowej refleksji i głębokiego przemyślenia we wspólnocie Kościoła. Kongres odwołując się do bogatego nauczania Kościoła katolickiego oraz aktualnych badań dotyczących małżeństwa i rodziny postawi pytanie o znaczenie sakramentalnego małżeństwa dla rozwoju wiary i pełnej realizacji kobiety i mężczyzny żyjących w małżeństwie. Podejmie również się zadania prezentacji, obrony i uzasadnienia życia małżeńskiego wyrastającego z sakramentu małżeństwa wobec liberalnych i ateistycznych ideologii, które usiłują zanegować jego wartość i zaprzeczyć jego nierozerwalności jako drodze do pełnego szczęścia człowieka.

Organizator GŁÓWNY

Współorganizatorzy

Partnerzy

Rada programowa

Przewodniczący Rady Programowej:
- ks. dr Paweł Gałuszka
Sekretarz naukowy Kongresu:
- dr Magdalena Dej

Członkowie Rady Programowej:
- prof. Stanisław Grygiel - Fundacja Veritas Amoris Project
- dr hab. Michał Gierycz, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
- ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
- ks. dr Marcin Cholewa - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 
w Krakowie
- dr Urszula Miernik - Fundacja Towarzyszenia Rodzinie w Krakowie

Dlaczego
Kraków?

Kraków to szczególne miejsce, w którym kilkadziesiąt lat temu stworzone zostały pionierskie jak na owe czasy podwaliny duszpasterstwa małżeństw i rodzin. Powstały one na bazie filozoficznej i teologicznej refleksji Karola Wojtyły nad pięknem ludzkiej miłości, zwłaszcza miłości oblubieńczej kobiety i mężczyzny. Z czasem refleksja ta, jako teologia ciała, stała się wyróżnikiem pontyfikatu Jana Pawła II, który do dnia dzisiejszego inspiruje kolejne pokolenia myślicieli, duszpasterzy, a także kobiet i mężczyzn powołanych do życia w małżeństwie i rodzinie.
Centrum Jana Pawła II “Nie lękajcie się!” w Krakowie na Białych Morzach, usytuowane jest na terenach poeksploatacyjnych dawnych zakładów „Solvay”, nieopodal miejsca, w którym podczas II wojny światowej pracował młody robotnik, Karol Wojtyła. To wówczas w Papieżu-Polaku rodziło się powołanie do kapłaństwa, wstąpił do tajnego Seminarium Duchownego.
Centrum zostało powołane 2 stycznia 2006 roku w Krakowie przez księdza kardynała Stanisława Dziwisza jako wotum dziękczynne wiernych za pontyfikat Ojca Świętego. Jest Jego symbolicznym ziemskim domem.

Źródło: https://cjanpawel2.pl/#

Program

Pobierz pełny program

#dzień 1

17 
listopada
14:45
Rodzina w świetle Dobrej Nowiny wobec medialnych wyzwań
ks. prof. Michał Drożdż 
(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
15:15
15:45
PRZERWA KAWOWA
16:15
The crisis of and the opportunities for the family in the contemporary socio-cultural context
prof. Sergio Belardinelli (Uniwersytet w Bolonii, Włochy)
16:45
Dyskusja
17:45
Zakończenie

#dzień 2

18
listopada
09:15
Miłość małżeńska oraz dialog małżeński w życiu świętych małżonków. Analiza psychologiczno-teologiczna
ks. prof. Sławomir Bukalski (Uniwersytet Szczeciński)
10:15
PRZERWA KAWOWA
12:15
LUNCH
13:45
Ojcostwo Boga a współczesny kryzys ethosu ojca
ks. prof. Jerzy Szymik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
14:15
Conscious Parenthood: Key to Selection of Future Spouse
prof. Janet Smith (Sacred Heart Major Seminary in Detroit, USA)
15:15
Psychospołeczne uwarunkowania dzietności małżeństw
prof. Dorota Kornas-Biela (Katolicki Uniwerstytet Lubelski)
15:45
PRZERWA KAWOWA
16:15
Dyskusja
17:15
Zakończenie

#dzień 3

19
Listopada
I SESJA PANELOWA
09:15
Panel 1a: 
Skuteczna polityka prorodzinna głównym warunkiem sukcesu rządów Polski i innych krajów Europy
p. Elżbieta Rafalska (Poseł do Parlamentu Europejskiego)
Panel 1b: 
Powołanie do życia w małżeństwie i w rodzinie w kontekście współczesnych zagrożeń społeczno-kulturowych
ks. prof. Tadeusz Borutka
(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Panel 1c: 
Global governance's Promethean use of language to construct a "new man". Pastoral considerations.
dr Marguerite A. Peeters (dyrektor Instytutu na rzecz Dynamiki Dialogu Międzykulturowego)
09:45
Panel 1a: Instrumenty polityki prorodzinnej - teraźniejszość i przyszłość z perspektywy dużych rodzin.
p. Karol Grabiec (Dyrektor Zarządzający, Związek Dużych Rodzin 3+)
Panel 1b: Atrakcyjność małżeństwa w obliczu procesów deinstytucjonalizacji
prof. Iwona Przybył
(Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Panel 1c: Dwie wizje człowieka - dwa języki. Semantyka jako narzędzie kulturowej zmiany w UE
prof. Michał Gierycz
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
10:15
Dyskusja
11:15
PRZERWA KAWOWA
II SESJA PANELOWA
12:00
Panel 2a: 
Przygotowanie do sakramentu małżeństwa na Łotwie – wyzwania i trudności w kontekście sytuacji ekumenicznej i sekularyzacji
ks. dr Ilmārs Tolstovs Dr. Theol (Ryga)
Panel 2b: 
Społeczno-religijny kontekst działań małżonków na rzecz stwierdzenia nieważności ich małżeństwa
prof. Przemysław Kisiel 
(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Panel 2c: 
Wartość czystości seksualnej w kontekście osobowego spełnienia się człowieka i dobra małżeństwa
prof. Agnieszka Regulska
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
12:30
Panel 2a: 
Evangelisation of the marital union: experience from accompanying couples
dr Isabelle Ecochard (Institut de Theologie du Corps, Lyon)
Panel 2b: 
Retrospektywne spojrzenie na własne małżeństwo w przeżyciach osób składających skargę na małżeństwo w sądzie kościelnym
dr Urszula Miernik (Wiceprezes Fundacji Towarzyszenia Rodzinie)
Panel 2c: 
The complementarity of men and women in the family and society: scientific bases" - in the session devoted to the marital chastity and family planning
prof. Rene Ecochard (Institut de Theologie du Corps, Lyon)
13:00
Dyskusja
14:00
LUNCH
SESJA WYKŁADOWA
15:30
Człowiek stworzony na obraz Boga.
Manifest przeciwko nihilizmowi antropologicznemu
kard. Gerhard Müller
(były Prefekt Kongregacji Nauki Wiary)
16:00
Discerning Paths of Growth and Conversion for the Faithful in Non-Sacramental Unions
prof. Stephan Kampowski
(Pontifical John Paul II Theological Institute 
for Marriage and Family Sciences, Rzym)
16:30
Dyskusja
17:30
Słowo na zakończenie
Abp Marek Jędraszewski - Metropolita Krakowski


18:00
Msza św. na zakończenie, Sanktuarium Świętego Jana Pawła li
Przewodniczenie Mszy św.: kard. Gerhard Ludwig Müller

Zarejestruj się

Obecnie rezerwacja jest niemożliwa. Ceny wraz z pakietami zostaną zaktualizowane przed 1 lipca 2024. 
300 zł

rejestracja z pełnym wyżywieniem (przerwy kawowe + lunch)

Zarejestruj się
150 zł

rejestracja z częściowym wyżywieniem (przerwy kawowe)

Zarejestruj się
50 zł

rejestracja - student, z częściowym wyżywieniem (przerwy kawowe)

Zarejestruj się

Patronat medialny

2018

Płodność listu, który dotarł z przyszłości:
50 lat Humanae vitae
Kongres był okazją do naukowo-duszpasterskiej refleksji nad ponadczasową encykliką Humanae vitae. Naszym celem było ponowne odczytanie encykliki, o której już we wstępie papież Paweł VI powiedział, że powstała z troski o życie i szczęście ludzi, przede wszystkim małżonków i rodziców. Dlatego do uczestnictwa zaprosiliśmy nie tylko naukowców i teoretyków, ale również tych, którzy miłość małżeńską i rodzicielską praktykują w swojej codzienności.
Poprzednia edycja

Wesprzyj kongres

Serdecznie zachęcamy do wsparcia Kongresu oraz działań towarzyszących temu wydarzeniu związanych z promocją wartości chrześcijańskich w odniesieniu do małżeństwa i rodziny. Przekazane środki pozwolą nam trafić z treściami podejmowanymi w ramach Kongresu do szerszego grona odbiorców. Twoje wsparcie ma dla nas znaczenie!
Wesprzyj

Kontakt

Sekretariat Kongresu:
dr Magdalena Dej 
ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków

adres e-mail: kongres@diecezja.pl
numer telefonu: +48 12 628 81 49