Wolontariat

Wolontariat w ramach Kongresu polegać będzie na wsparciu Organizatorów w jak najsprawniejszym przygotowaniu i obsłudze wydarzenia, tuż przed jego rozpoczęciem oraz bezpośrednio w trakcie obrad. Do zadań Wolontariuszy należeć będzie m. in. przygotowanie pakietów materiałów kongresowych, obsługa punktu rejestracji, bieżące udzielanie informacji uczestnikom Kongresu, techniczne wsparcie w trakcie obrad oraz paneli dyskusyjnych. Wolontariusze będą mieli możliwość uczestniczenia w pełnym programie Kongresu (w tym korzystania z posiłków, otrzymania materiałów kongresowych oraz udziale w obradach). Otrzymają ponadto zaświadczenie o odbytym wolontariacie.

Wypełnił formularz i zapisz się:

    Dni zaangażowania

    Jesteś studentem?

    Znajomość języka angielskiego