Tytuł projektu: „II Międzynarodowy Kongres dla Małżeństwa i Rodziny” Źródło finansowania: Ministerstwo Edukacji i Nauki, program „Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych”.
Czas trwania projektu: 2022-09-05 – 2023-06-05.
Wartość dofinansowania: 110 000 zł.
Całkowita wartość projektu: 165 800 zł.
Cel projektu: II Międzynarodowy Kongres dla Małżeństwa i Rodziny kontynuuje pierwszą edycję tego wydarzenia, która odbyła się w 2018 r. i która okazała się dużym sukcesem. Celem II Kongresu jest refleksja naukowa nad kluczowymi, aktualnymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem małżeństwa i rodziny, zwłaszcza w kontekście bardzo dużej dynamiki zachodzących przemian społeczno-kulturowych. Kongres otwarty jest na wszystkich zainteresowanych tą tematyką, a zwłaszcza: środowisko akademickie, duszpasterstwa małżeństw i rodzin, działaczy społecznych, przedstawicieli świata polityki, a także samych narzeczonych i małżonków. Serdecznie zapraszamy do udziału!