Kontakt

Sekretariat Kongresu:
Dr Magdalena Dej, ul. Franciszkańska 3, 33-332 Kraków
Tel. To uzupełnimy